Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật mọi thông tin người dùng cung cấp trên website, không chia sẻ hay bán lại thông tin khi chưa có sự cho phép của người dùng. Chi tiết như sau:

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Những thông tin được thu thập trên website chỉ khi được người dùng tự nguyện chia sẻ, bao gồm họ và tên, số điện thoại, địa chỉ, email và nhu cầu sử dụng các dịch vụ do công ty cung cấp. Cách thức người dùng có thể chia sẻ thông tin thông qua các hình thức gồm bình luận công khai trên website, gửi thông tin đến số điện thoại, email, fanpage do website cung cấp.

Sau khi có hành động chia sẻ thông tin, người dùng phải tự chịu trách nhiệm nếu thông tin bị lộ với bên thứ 3 do các nguyên nhân bảo mật không thuộc quyền xử lý của đơn vị chúng tôi.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin người dùng cung cấp sẽ được sử dụng trong phạm vị nội bộ công ty với mục đích đáp ứng nhu cầu tư vấn, sử dụng dịch vụ được yêu cầu từ người dùng. Ngoài ra chúng tôi còn có những chính sách giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến người dùng thông qua thông tin liên lạc người dùng đã cung cấp.

Trong trường hợp được các cơ quan chức năng yêu cầu cung cấp thông tin người dùng để phục vụ công tác điều tra, chúng tôi sẽ tuân thủ.

Ngoài những trường hợp được nêu trên đây bất kỳ ai cũng không có quyền tiếp cận thông tin người dùng cung cấp.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin người dùng sẽ được công ty lưu lại trên kho dữ liệu của website, theo đó người dùng hoàn toàn có quyền yêu cầu hủy bỏ việc lưu trữ mọi thông tin cá nhân của bản thân.

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin khách hàng, chỉ lưu hành nội bộ theo phạm vi cho phép, tuyệt đối không cung cấp thông tin với bên thứ 3 khi chưa được sự cho phép của người dùng. Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu thông tin người dùng bị lộ do hành vi chủ động từ phía chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Về chúng tôi Điều khoản sử dụng Chính sách riêng tư