Điều khoản sử dụng

Mọi thông tin trên website đều tuân thủ theo luật pháp của Việt Nam, tuân thủ những nguyên tắc chuẩn mực xã hội, khi tham gia thảo luận và tìm hiểu thông tin trên website, bạn phải đồng ý với những điều khoản sau đây:

Khuyến khích

  • Website là nơi để chúng tôi giới thiệu sản phẩm, chia sẻ thông tin hữu ích đến cộng đồng. Theo đó chúng tôi khuyến khích hành động tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng và cải thiện chất lượng nội dung do website cung cấp.
  • Chúng tôi khuyến khích những hành động chia sẻ, giới thiệu thông tin bạn cho là hữu ích đến cộng đồng, người thân và bạn bè thông qua nhiều hình thức, bao gồm các mạng xã hội, blog, website, …

Nghiêm cấm

  • Các hành vi truyền bá thông tin bị nhà nước cấm bao gồm thông tin đồi trụy, sai sự thật, tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước. Nếu phát hiện thấy các hành vi trên chúng tôi có thể sử dụng thông tin do người dùng cung cấp để gửi đến cơ quan chức năng xử lý theo đúng pháp luật.
  • Sử dụng lại nội dung thuộc bản quyền sở hữu của công ty khi chưa có sự đồng ý. Trường hợp đã xảy ra chúng tôi sẽ liên hệ và người dùng trái phép nên có hành vi đúng đắn, nếu vẫn chưa giải quyết được vấn đề chúng tôi sẽ nhờ đến sự bảo vệ của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Về chúng tôi Bảo mật thông tin Chính sách riêng tư